Visie

Stichting Know Better Do Better streeft naar een toekomst waarin overgewicht en obesitas
onder de niet-westerse bevolking en laagopgeleiden tot het verleden behoort.
Een toekomst waarin mensen een betere versie van zichzelf zijn.

Missie

Stichting Know Better Do Better zet zich in voor het bestrijden van overgewicht en obesitas. Hoewel Know Better Do Better zich cultuuroverstijgend inzet, ligt de focus op mensen met een niet-westerse achtergrond en laagopgeleiden. Hierbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de oorzaken en gevolgen van obesitas.

De stichting wilt overgewicht en obesitas bestrijden door het geven van voorlichting, interactieve workshops, bootcamps en trainingen. We zijn hier om iedereen die met overgewicht worstelt (inclusief naasten) te helpen, zodat ze deze nare ziekte kunnen overwinnen.

Onder de niet-westerse bevolking en laagopgeleiden komt overgewicht vaker voor dan onder de autochtonen en de hoogopgeleiden.

Beleidsplan & Jaarverslag

 

Beleidsplan
Beleidsplan 2015-2018

Jaarverslag

Stichting Know Better Do Better heeft geen jaarverslag van 2014, omdat de stichting in 2015 is opgericht. De eerst volgende jaarverslag zal hier uiterlijk vòòr 1 juli 2016 worden gepubliceerd.